Prešov - moje rodné mesto, projektové vyučovanie

27.09.2013 20:21

Vo štvrtok 26. 9. 2013 sa na škole viac ako obyčajne,  skloňovalo mesto Prešov. Žiaci prípravného až štvrtého ročníka sa zapojili do projektového vyučovania Prešov – moje rodné mesto. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa prostredníctvom projekcie na interaktívnej tabuli oboznámili so základnými geografickými údajmi mesta, s jeho najvýraznejšími medzníkmi v dejinách, s najznámejšími historickými pamiatkami i slávnymi osobnosťami, ktoré pochádzali z Prešova alebo v Prešove pôsobili. Z tried sa ozývalo známe „A od Prešova“. Druhú časť projektového vyučovania žiaci štvrtého ročníka absolvovali priamo „v teréne“. Prezreli si pamätihodnosti priamo v historickom centre mesta i zaujímavé expozície v Krajskom múzeu.

 

                                      

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022