Prešov – moje mesto

05.02.2015 21:41

Prešov – moje mesto

Dňa 30.1. 2015 mali naši žiaci prvého stupňa možnosť preveriť si svoje poznatky o Prešove, dozvedieť sa o ňom niečo viac a stráviť príjemné chvíle plné zábavy a hudby. Pripomenuli  sme si 70. výročie oslobodenia Prešova, predstavili známe osobnosti  z oblasti športu, kultúry a hudby a zabavili  pri riešení zábavného kvízu. Nakoniec sme spievali piesne Petra Nagya.

Prišiel k nám vácny hosť - Martin Husovský, líder skupiny Komajota, ktorý  odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov  a nakoniec si s nami zaspieval pieseň Mesto v nás. Aj vďaka dňom ako bol tento nás Prešov stále príjemne hreje v našich srdciach.  

Foto...

PaedDr. E. Smoláková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022