Prešov číta rád

26.09.2014 17:57

Prešov číta rád
Keď Knižnica P.O.Hviezdoslava vyhlásila na dni 24.-26.9.2014   deviaty ročník knižničného festivalu Prešov číta rád, PK SJL bolo jasné, že čítať sa bude aj v našej škole. Žiaci i učitelia doniesli obľúbené knihy, školský knihovník prevetral regály žiackej knižnice a z tried sa stali dočasné čitárne. Čítal Adam, Tomáš, Fero, Jozef, čítala Miška, Lucka, Anička, čítali proste všetci. Hlavy v dlaniach, nos v knihe... a písmená sa v priebehu hodiny premieňali na vzrušujúce príbehy. Každý žiak čítal potichu vlastným tempom, sám si vybral rozprávku či dobrodružný príbeh, sám bol odrazu kdesi mimo triedy - vo svete imaginárnom, čarovnom. V závere čítania každý žiak pred kolektívom pomenoval hlavnú postavu a prostredie, kde sa ten jeho príbeh odohrával. Vytvoril tak krátku upútavku alebo reklamu na konkrétnu knihu, a to deti bavilo. Tak je, čitateľská gramotnosť sa dá rozvíjať vždy, aj vtedy, keď Prešov číta rád.                              Mgr. M. Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022