Prednáška o ochrane prírody - Deň Zeme

02.05.2014 21:30

Projektové vyučovanie pre žiakov II. stupňa - Deň Zeme 


Do série zaujímavých akcií pri príležitosti Dňa Zeme sme  2.5.2014 zaradili prednášku o ochrane prírody, ktorú žiaci 2. stupňa spolu so svojimi učiteľmi p. Križanovou, Kľučárovou, Pekárovou, Režnickou, Čekanom a Lenzom absolvovali v Regionálnom centre ochrany prírody v Prešove. Žiaci sa dozvedeli mnoho interesantných  faktov o chránených oblastiach Východného Slovenska. Najviac ich zaujali opálové bane na Dubníku so zimujúcimi netopiermi.
Z 22 druhov známych netopierov ich až 17 druhov hybernuje práve v týchto baniach.  Mnohí žiaci v premietanej prezentácii prvýkrát videli poniklec či zvláštnu rastlinu črievičnik pučkovitý, dozvedeli sa, že hradný vrch Šarišského hradu je vlastne vyhasnutá sopka. Slová prednášateľky, ochranárky, určite padli na úrodnú pôdu a žiaci sa budú chovať k prírode menej macošsky a snáď z niektorých vyrastú aj noví ochranári.
                              

                                                            Mgr.Režnická

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022