Prečo sme mali Európsky deň jazykov?

27.09.2014 19:26

Prečo sme mali Európsky deň jazykov?

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – no nedostatočné ovládanie jazyka mnohým ľuďom bráni, aby tieto príležitosti  využili. Samotná angličtina už dávno nestačí. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Dnes sme sa aj my zapojili do siete aktivít organizovaných po celej Európe. V našej škole sa učíme anglický a ruský jazyk, no denne sa tu ozýva aj rómsky, český a rôzne varianty východoslovenských nárečí.

Na hodinách projektového vyučovania sme diskutovali, vytvárali sa rôzne projekty, čítali sme rozprávky, vytvárali sme vlajky, tancovali a virtuálne cestovali po krajinách EÚ.

Európsky deň jazykov bol skvelý, zábavný i poučný a mnohí zistili, že  výučba cudzích jazykov má veľký význam a že učiť sa  dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevom na tvári.

Čo sme „stvárali“? :-)

Už celý týždeň sa to v triedach hemžilo rôznymi suvenírmi a nápadmi na projekty, triedni učitelia vyžrebovali krajinu, ktorej vlajku  mali žiaci znázorniť, no nie hocijakú, ale jedlú!

Pre tých najmenších až po deviatakov, bolo pripravených až 8 stanovíšť, na ktorých sa dozvedeli nové informácie a plnili aj vedomostné a praktické úlohy. Napr.

  • kvíz – vlajky európskych  krajín a pozdravy,
  • poloha krajín na slepej mape, geografické zaujímavosti,
  • triedne projekty o krajinách EÚ,
  • prehliadka a nácvik vybraných  národných tancov,
  • čítanie a ilustrácie národných rozprávok.

No super aktivity boli jedlé vlajky krajín zhotovené z potravín a živé mega vlajky – ruská, britská, slovenská, vytvorené z tiel účastníkov na základe farebného oblečenia.  Do projektového vyučovania boli zapojení nielen žiaci, ale aj rodičia. Dnes sme sa spájali pre dobrú vec, aby sme v budúcnosti dokázali oveľa viac. Neveríte? Príďte sa pozrieť. Výstupy jednotlivých tried sú prezentované vo vestibule  školy.

Za všetky aspoň jedna reakcia žiaka piateho ročníka: “Ta to prima škola.“

Takto sa tešili naši prváci.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022