Prečo piť mlieko?

28.05.2014 18:59

Mlieko a mliečne výrobky patria k základným a najdôležitejším zložkám potravy. Obsahujú vitamíny z radu B – B1, B2 (riboflavín), B6, B12, ďalej vitamíny A, D, E a PP. Z minerálnych látok obsiahnutých v mlieku sú najdôležitejšie vápnik (1 100 – 1 200 mg/l) a fosfor. Ich vzájomná väzba v mlieku sa považuje za nevyhnutnú pri stavbe kostí a zubov. Ale ako tieto výživné látky pomáhajú nášmu telu udržať si zdravie? Mnohí ľudia považujú mlieko za nápoj pre deti, ale vďaka svojej výživovej hodnote je prospešné aj pre zdravie dospelých.

Nečudo, že mlieku ako jednej z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek stravy, je venovaný  Medzinárodný deň mlieka, ktorý si pripomína Medzinárodná mliekarská federácia (IDF) každoročne v mesiaci máj.

Už tradičné podujatie  - Deň mlieka organizoval Odbor školstva, kultúry a športu mesta Prešov 27. mája. Okrem ochutnávky dobrôt, ktoré pripravili školské jedálne základných a materských škôl v meste je podujatie doplnené aj bohatým kultúrnym programom. Šaláty, nátierky, ale i sladké zákusky, pudingy, ovocné misy, či nádherná torta....to všetko sme mohli nájsť na slávnostne prestretom stole. Hostiteľom bola ZŠ Lesnícka 1 v Prešove. Podujatie je  aj prestížnou prehliadkou umu a šikovnosti zamestnancov zariadení školského stravovania, pri tejto príležitosti si vybrané kolektívy preberajú ocenenia svojich výrobkov, ktoré udeľujú sponzori a dodávatelia mlieka a mliečnych výrobkov.

Dnes si ocenenie prevzali aj tety kuchárky z našej školskej jedálne

za výborný šalát.

 

Srdečne blahoželáme !

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o význame mlieka pre zdravie detí a dospelých, pozrite si príslušné časti  na stránke...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022