Práce našich žiakov

27.05.2016 17:35

Našu školu budú v Bratislave na výstave výtvarných diel v kancelárií štátneho tajomníka MŠ VVaŠ SR Mgr.P.Krajňáka reprezentovať obrázky žiakov 2. stupňa s témou Moja škola.

Pridané: 27.5.2016, Mgr. Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022