Popoluška

22.12.2013 09:14

Keď sa vzduchom ľahučko nesie vôňa ihličia, čoraz jasnejší blikot sviečok napovedal, že sa blíži úžasný okamih, v ktorom sa stretne fantázia so skutočnosťou.

     Symbióza hudby, umeleckého slova a pohybu, práve to bola naša vianočná akadémia 12.12.2013. Pod režisérskou taktovkou Mgr. Albíny Ferencovej sa žiaci zmenili na rozprávkové bytosti a obľúbený film Popoluška v súčasnom šate sa odvíjal pred očami divákov hmatateľne a dynamicky. Koľko invencie, koľko ľahkosti a vtipu vniesla režisérka spolu s učiteľkami mladších i starších žiakov do hodinového koncertu pre oči a dušu !
Masové tanečné výstupy kuchárikov, myšiek,maličkých anjelíkov, holubov či kohútikov roztlieskali divákov, strhujúci rómsky tanec s krásnymi cigánočkami vystriedal chlapčenský zborový spev a líniu rozprávkového deja udržiavali skvelé výstupy macochy (SofiaPribulová) a ďalších nadaných detí...
V čase Vianoc intenzívnejšie ako inokedy prežívame  blízkosť priateľov a lásku, pripomenula  prítomným riaditeľka školy PaedDr. Renáta Rodáková v slávnostnom otváracom príhovore. Nech  práve to  nikdy nikomu nebude chýbať, a nielen počas vianočných sviatkov. Rodičmi a hosťami naplnené hľadisko odmenilo slová riaditeľky aj výkony žiakov dlhotrvajúcim potleskom a záverečné finále s ďakovačkou účinkujúcich vyvrcholilo  spontánnou radosťou z vydareného diela na oboch stranách, na javisku i v hľadisku.
A zo všetkých kútov cítiť prichádzajúce Vianoce...           Mgr. M. Režnická

Foto..

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022