„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“

14.11.2016 19:14
„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“
Realizuje: Orbis Institute s podporou Národného športového centra
Aktivity: basketbal
florbal
gymnastika
sálový futbal
volejbal
vybíjaná
Koordinátor: Mgr. Kudľa Milan

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022