Poďakovanie

05.02.2017 14:31

Ďakujeme neziskovej organizácií TERRA GRATA a sponzorovi Volkswagen Slovakia za výborný, moderný a atraktívny  projekt v rámci dopravnej výchovy. Žiaci ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov sa do projektu  zapojili až koncom októbra 2016 a trval do 31.1.2017.

 Reálne, dynamické 3D prostredie sa skončilo. Riešili sme rôzne dopravné situácie na cestách.  Na ceste  sa objavili hasiči  aj záchranári. Nechýbalo pokazené odstavené auto, železničné priecestie bez závor...Skratka všetky bežné dopravné situácie. Súťažili sme a súťažili, aby sme sa čo najlepšie pripravili na jazdu na bicykli mestom. Poniektorí si zopakovali pravidlá, iní zase sa naučili pravidlá cestnej premávky. Získali sme vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie  cyklistu.

 Každý jeden žiak chcel získať čo najlepší čas. Museli sme sa naučiť trpezlivosti a rozvážnosti. Ak sme nesprávne zareagovali, hneď nás program vrátil o situáciu späť. Pozor sme museli dávať na rôznych typoch križovatiek. Dokonca aj niektorí rodičia si zahrali.

Cieľom projektu bolo získať spätnú väzbu úrovne vedomostí detí v oblasti cestnej premávky a dopravnej výchovy.

Postrehy žiakov :

Jazdilo sa mi super. – Matej

Najväčší problém som mal s križovatkami. – Jozef

Trvalo mi, pokiaľ som sa rozbehla. – Simonka

Je to super. - Lukáš

 

Čakáme na vyhodnotenie.

 

Pripravila: Mgr.Monika Križanová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022