Otvorená hodina logopédie

02.04.2014 19:49

Dňa 1.4.2014 našu školu navštívili milé deti a ich pani učiteľky z MŠ A. Prídavku v Prešove. Zámerom tohto stretnutia bolo prezentovať a spropagovať prácu logopédov a logopedických asistentov v prípravnom ročníku. Pripravili sme si pre nich otvorenú hodinu logopédie, ktorú viedla Mgr. B. Vasková. Hravou a zážitkovou formou im priblížila rôzne skupinové aktivity a metódy práce na vyučovacích hodinách ILI, zamerané na rozvoj reči. Deti si vyskúšali rôzne logopedické pomôcky, precvičili jazýčky, sledovali minibábkové predstavenie a nakoniec sa spoločne zabavili, zaspievali a zatancovali. Veľmi pekne ďakujeme MŠ, že prijala naše pozvanie a že sme mohli zažiť príjemné predpoludnie s ich šikovnými deťmi.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022