Olympiáda v anglickom jazyku

29.11.2016 13:49

Kto by dnes nechcel vedieť po anglicky? Angličtina sa na nás valí zo všetkých strán a my sa jej veru nevyhneme. Niektorí žiaci našej školy sa rozhodli, že sa s angličtinou skamarátia a venujú jej viac času, než len ten na hodinách v škole. Svoje vedomosti a komunikačné zručnosti si preverili aj v školskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktorej 27. ročník práve prebieha. 

24.11. 2016 sa zopár odvážnych žiakov 7. - 9. ročníka zišlo v školskej knižnici, aby sa popasovali s čítaním, počúvaním, gramatikou i slovnou zásobou v písomnom teste. Potom nasledoval opis obrázku a rozhovor s porotou. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, všetci spoznali svoje silné aj slabšie stránky, zistili, kde musia pridať, ale aj to, že sa nemusia báť rozprávať po anglicky...
Na obvodné kolo postúpili v kategórii 1A Boris Bundzik zo VII.A a v kategórii 1B Edita Marcinová z IX.A. Víťazom blahoželáme!
Pridané: 29.11.2016, Mgr. Puchalová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022