Ochrana života a zdravia

15.09.2015 16:58

Pridané: 14.9.2015, Mgr. M. Režnická

Štátny vzdelávací program  v prierezovej téme Ochrana života a zdravia určuje,  ako by sa mal u žiakov  formovať vzťah k problematike ochrany  zdravia a života  ľudí v kontexte s  ochranou životného prostredia.  K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti a  praktické poznatky, najlepšie v aktívnej súčinnosti  žiak, učiteľ  a vzdelávacia inštitúcia. Dňa 14.9.2015 sa preto žiaci 2. stupňa po vyhlásenom poplachu a následnej evakuácii školy organizovane,  po vytýčenej trase, v duchu formovania  telesnej zdatnosti presunuli do Ekoparku Holá Hora. Okrem praktických informácií  o  orientácii v teréne a zdravotnej príprave  žiakov zaujala  prednáška o ochrane života  a prírody  spojená s návštevou materskej  škôlky  ihličnatých a listnatých stromčekov, počuli, ako dlho sa príroda vyrovnáva s kalamitnými situáciami  a hravou formou riešili nastolené  ekologické problémy.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022