Ochrana života a zdravia

05.09.2014 20:06

Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom   didaktických hier tak, aby žiaci zvládli situácie vzniknuté  priemyselnými  a ekologickými  haváriami, dopravnými nehodami či živelnými pohromami . Teoretická časť povinného učiva vždy predchádza  obľúbenému  pohybu a pobytu v prírode.

  5. septembra  2014 ráno  žiakov postavil na nohy vyhlásený poplach . Evakuácia školy prebehla v krátkom čase, na zhromaždisku pán zástupca  riaditeľky Mgr.S.Bucko zaevidoval všetkých evakuovaných žiakov aj učiteľov. Organizovaný presun  viedol pán učiteľ  V.Lenz na miesto  v Ekocentre Holá Hora, ktoré nedávno prešlo čiastočnou revitalizáciou a je opäť prístupné verejnosti. Radi sme boli medzi prvými návštevníkmi, zamestnanci Ekocentra  spolu s učiteľmi našim žiakom venovali svoj čas a odborné vedomosti.

Jednou z úloh dňa bola improvizovaná maľba. Príroda rada požičala farby svojich plodov a tráv na maľovanie, našich  žiakov pobavila aj  milo prekvapila sýtosť hnedej, bordovej, zelenej, oranžovej farby...

Ďalšia úloha- hádanie identity zvieraťa priniesla  veselý novotvar BYLINKAVEC - rozumej bylinožravec. Išlo o jeleňa. Novotvar dáme patentovať jazykovednému ústavu  ako tvorivosť bez hraníc. Po hádaní sa žiaci v skupinách venovali zábavnému zamestnaniu, určovali sever podľa slnka, poznávali turistické značky, hádzali loptičkami do koša a kruhmi na kužeľ. Pozreli si terárium, tiež v ohradách  ustajnené kozičky, poníky,  zajačikov a morčatá v priestorných voliérach. Opomenutá neostala ani dopravná výchova pri pochode mestskými komunikáciami.

Vysvedčenie dvoch zaujímavých dní ponesie veľkú jednotku za aktivity aj za počasie.    Mgr. M. Režnická


 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022