O dvanástich mesiačikoch

16.12.2014 13:08

Vianočná akadémia

 

Keď vskutku zamĺkol už deň,

Maruškin  hlas prelomil sa v mihu,

veď  Holena skríkla: “Jahody chcem!“

nehľadiac na mráz a záveje snehu...

 Známy Dobšinského príbeh  O dvanástich mesiačikoch  prišli prerozprávať  mamkám a otcom svojským detským jazykom naši  žiaci v podvečer  11.12.2014 na Vianočnej akadémii.  Klbko scénok, tancov a vinšov sa kotúľalo  pomedzi  rodičov: tu  jahôdka, žabka, vinšovníček, dážď, myška, vločka...keby sa aj oko dalo oklamať, srdce napovie a každý rodič  svoj poklad  určite našiel.

Emotívnym príhovorom pani riaditeľka symbolicky vypustila do hľadiska anjela šťastia a ten sa veru činil: otvoril vrátka, zima -nezima, žiakom prvých ročníkov, aby jahôdkovo  pretacovali pódiom.  Vzápätí  postrčil prvákov a druhákov z dramatického krúžku  a tí hľadali útočisko v rukavičkovom domčeku. Do dažďa poslal tancovať druhákov , ktorým p. učiteľky  ušili slušivé šušťavé kostýmy a v nich sa pršalo až hrmelo.  Anjelik vedel, že žabkám z prípravných ročníkov dáždik  nevadí a radi sa v ňom pri hudbe vyčľapkajú;  temperament malých rómskych tanečníkov potom zjemnil pokojnou vianočnou piesňou  starších žiakov,  Kristínke  Ciskovej zveril krásne slovo básnika a obaja divákom zaželali pod vianočný stromček  šťastný úsmev, čo vysuší všetky slzy. Vzápätí  žiaci z tanečného krúžku rozvírili papierový sneh na javisku a po nich sa do  tanca zapojili aj  éterické snehové vločky z 3. ročníka. V závere nechal  anjelik vinšovať  koledníkov  zo 4. ročníka, ktorí  slovenské  vianočné vinše  i tie naše, šarišské,  úprimne poslali do hľadiska.  Celým predstavením sa preplietali dialógy  macochy, jej dcéry i pastorkyne Marušky  a aj dvanástich mesiačikov  sediacich pri vatre. Dobre  vedela pani riaditeľka, keď pošepla anjelovi, aby nelietal sám, že ju poslúchne. To množstvo anjelov sa na javisku  nedalo  ani porátať a vkĺzli hlboko, až na dno sŕdc...

Predsedníčka Rady školy Mgr. Girgošková  poďakovala za rodičov pani riaditeľke, učiteľom i účinkujúcim deťom.

Špeciálne poďakovanie patrí  jahôdkam – Mgr. Kašprišinovej, Mgr.Haas a Mgr.Chmeliarovej; rukavičke- Mgr.Vaskovej ; dažďovkám- Mgr.Lešigovej, Mgr.Likeovej a Mgr.Petrovej;  žabkám- Mgr.Vaskovej, PaedDr.Hatalovej, Mgr.Jurkovej, Mgr.Tverdíkovej; rómskemu asistentovi–Ing.Duždovi; spievanke – PaedDr.Pekárovej;  koledníčkam – Mgr.Kučovej, Mgr. Oriňákovej a  vločke –Mgr.Uhlárovej za trpezlivú , tvorivú prácu s deťmi;  tiež všetkým tým, ktorí  ochotne priložili ruku  k dielu a hlavne autorke leitmotívu Mgr.E.Haas a aj Mgr.B.Vaskovej.

 

Tak šťastné  a veselé Vianoce, želáme  všetkým  vám...

                                                                                                                            Mgr.M.Režnická

Foto...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022