NIE DROGÁM - družstvo našej školy získalo 1. miesto a postúpili sme do finále

02.05.2016 21:33

 Foto...

Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili pod vedením Mgr. Vladimíra Lenza súťažno-zábavného podujatia Nie drogám, ktoré sa uskutočnilo pod vedením ABC CVČ Prešov. Súťažné 6-členné družstvo zložené zo žiakov 6. - 8.ročníka muselo pozostávať z dvojíc chlapec - dievča. Súťažnú časť tvorili tri disciplíny. V prvej, s názvom HESLO, bolo úlohou členov družstva poskladať z rozhodených písmen, ktoré boli nalepené na kužeľoch heslo s protidrogovou témou. Druhá disciplína sa volala CESTOU NECESTOU s viacerými pod disciplínami, ktoré plnia všetci súťažiaci určeným štafetovým spôsobom , súťaži sa po obvode telocvične. Posledná disciplína mala názov HOKEJOSOJBAL, kde žiaci stáli oproti sebe s hokejkami na stoličkách. Navzájom si prihrávali loptičky, ktoré mali nakoniec dostať do bránky. Náš “Dream team“ tvorili: Alexander Timko, Ivana Gašparíková, Alexandra Pravdová, Marco Fejerčák, Karin Hadzimová, Patrik Naňo
Pridané: 29.4.2016, Mgr. V. Lenz

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022