Nebuď otrok drog

22.11.2015 13:31

Žiaci 9. ročníka sa zapojili do súťaže Nebuď otrok drog 3, ktorú zastrešuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom portálu Školský servis a  je zameraná na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Deviataci  výtvarnými prácami vyjadrili svoj názor na problematiku drog a dve z nich poputujú do Bratislavy, aby reprezentovali našu školu. Autormi  ocenených prác  v školskom kole sú V.Tomková, R.Sopko, D.Knapová, B.Velička, J.Petrušová a L.Ferko

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022