Návšteva Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove

23.03.2014 19:53

Marec-mesiac knihy


Mesiac knihy našich učiteľov ani žiakov nezaskočil, pripravili sa naň.  Nielen školskými a triednymi besedami, nástenkami ale aj prakticky.  Udržať záujem o čítanie krásnej  a odbornej literatúry sa dá rôznymi formami, preto žiaci spolu s učiteľkami PaedDr. Pekárovou a Mgr.Režnickou zašli 12.3.2014 rovno ku prameňu - navštívili Univerzitnú knižnicu Prešovskej univerzity v Prešove. Tu sa dozvedeli všeličo z histórie knižnice, videli jej pracoviská, oboznámili sa s výpožičnými službami, katalógmi, digitálnymi dokumentami, navštívili študovňu aj multimediálnu a databázovú študovňu PU.  Práve tu mali žiaci možnosť konfrontovať zastaralý systém výberu literatúry na vypožičanie vo forme katalógových papierových lístkov v drevených priečinkoch s najmodernejšou formou vyhľadávania literatúry cez počítač po zaregistrovaní a zadaní študentského ID.  Na všetkých pracoviskách knižnice panoval pokoj a ticho, na dodržiavanie ktorého upozorňovali aj piktogramy a textové pokyny.  Treba dodať, že naši žiaci neporušili žiadne z nich a disciplinovane sa pohybovali po celej knižnici.  Hovorí sa "radšej raz vidieť, ako stokrát počuť ", no  našim žiakom  sa podarilo oboje, videli i počuli a nezabudnú, empirické učenie je trvalé i moderné.                                                          Mgr.Režnická, PaedDr.Pekárová


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022