Návšteva Krajského múzea v Prešove

02.12.2016 17:01

Piataci dnes zažili hodinu dejepisu trošku inak. Navštívili Krajské múzeum v Prešove, kde na vlastnej koži  mohli zistiť, ako sa kedysi žilo v minulosti. Prešli sa obdobím praveku prostredníctvom kostí, sánky a klov mamuta, prezreli si zbierku exponátov z obdobia doby železnej. Expozícia historických zbraní od 16. do 20. storočia zaujala najmä chlapcov. Niektorí túžili vlastniť zbrojenie vtedajšej šľachty.  Zo zbierky historických hodín im zostali v pamäti nádherné obrazové hodiny. Nazreli do histórie tradičných slovenských remesiel ako je košikárstvo, salašníctvo či soľnobanské čipkárstvo. Najväčším prekvapením pre nich bolo porovnanie života a interiéru domov šľachty zo 17. storočia a „obyčajných“ dedinčanov. Pri pohľade na zbierku hasičskej techniky a kuchynských nádob si vydýchli so slovami: „Máme my to šťastie, že žijeme v dnešnej dobe. Život v minulosti nebol vôbec jednoduchý.“

Mgr. Silvia Eštočinová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022