Návšteva audiovizuálneho štúdia Prešovskej univerzity

03.02.2016 19:43

Vyučovanie bez lavíc si dnes vyskúšali žiaci špeciálnej triedy – VI. B. Svoje neposlušné jazýčky vyskúšali v audiovizuálnom štúdiu (AVS), ktoré je jedným z pracovísk Prešovskej univerzity.

 

 Jeho aktuálne  technické vybavenie zahŕňa okrem videotechniky  audio mixážne zariadenia; zariadenia na digitálny multikanálový záznam zvuku, kondenzátorové mikrofóny, počítačovú techniku so softvérovým vybavením na elementárne spracovanie a precvičovanie ústneho prejavu a kreativity študentov a následnú tvorbu auditívnych a audiovizuálnych výstupov imitujúcich rozhlasové či televízne vysielanie.

 

Nie div, že naši budúci „hlásatelia“ boli nadšení  nezvyčajnou učebňou a ani nevnímali, že sa pod vedením Mgr. Evy Peknušiakovej z Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej  fakulty   zaúčali do základov rozhlasovej a televíznej žurnalistiky.

Vyučovanie bolo venované oboznámeniu sa s rozhlasovým prostredím, poskytnutím základnej inštruktáže práce v rozhlasovom štúdiu (základné návyky moderátora pri zvukovej realizácii textu; komunikácia s technikom, prípadne kolegom; práca s textom a pod.); počas prvého nahrávania vznikol cvičný auditívny záznam čítaného textu, krátke správy, ktorý sa následne stal predmetom analýzy.

 

Detí s chybnou výslovnosťou je čoraz viac a viac. Podľa štatistiky do 1. ročníka základných škôl prichádza okolo 40 % detí s „neposlušným jazýčkom“.

Chybná výslovnosť sa následne premieta aj do písania, lebo nesprávny zvukový obraz pôsobí na nepresný grafický obraz. Aj preto je dôležité, aby deti mali správnu reč. 

 

Žiaci sa dnes smelo posadili za hlásateľský mikrofón a úspešne zvládli svoju prvú nahrávku. Môžeme konštatovať, že pod odborným vedením logopédov a špeciálnych pedagógov prináša logopedická intervencia výsledky, ktoré ovplyvnia budúcnosť týchto detí.

 

 Mgr. M. Krištofová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022