NAŠÍM CIEĽOM JE ZLEPŠIŤ FYZICKÚ KONDÍCIU ŽIAKOV

11.11.2016 19:49

Žiaci našej školy v tomto školskom roku boli prihlásení a zaregistrovaní do školských športových podujatí, ktoré organizoval OÚ odbor školstva a Slovenská asociácia športu:

4.10.2016 - Okresné kolo v malom futbale žiakov Jednota cup, ktorej sa zúčastnili ôsmaci a deviataci.

21.10.2016  - Okresné kolo žiakov vo futsale, ktorý sa hrá s odlišnou loptou ako malý futbal. Výsledky neboli zlé, tesné prehry s favoritmi zo ZŠ so športovými futbalovými triedami dávajú prísľub do budúcnosti. Oceňujem disciplínu a športové vystupovanie našich ôsmakov a deviatakov.

8.11.2016  sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej najmladšieho žiactva. Predchádzala tomu príprava na hodinách TSV pod vedením Mgr. Milana Kundľu a Mgr. Nikolety Paličkovej.

Pridané: 11.11.2016, Mgr. Kudľa

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022