Náš farebný svet

15.12.2013 10:27

 Jeho cieľom bolo  spoznať a prostredníctvom tvorivých dielní  prakticky realizovať netradičné výtvarné techniky, rozvíjať fantáziu, kreativitu a estetické cítenie detí.

Reakcie žiakov na  projekt...

Foto..


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022