Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych situácií

08.09.2017 19:55

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017. Vyhlásenie požiarneho poplachu a následná evakuácia budovy školy pôsobila sice až veľmi vážne,  ale je nutné precvičiť aj možnosť takéhoto ohrozenia zdravia. Evakuácia pokračovala do určeného cieľa, ktorým sa stal  tentoraz niekoľko kilometrov vzdialený priestor  Pod Bikošom. Súčasťou cvičenia bolo upevnenie zručností na stanovištiach so zameraním na ošetrenie a prenos  zraneného  so zlomeninou či reznou ranou na končatinách a hlave, orientácia v teréne podľa mapy a buzoly, hod granátom na cieľ a aj zábavný hod  do koša, preverovanie  fyzickej zdatnosti žiakov  ťahaním lana a nemenej dôležitá bola aj odpočinková fáza  cvičenia s občerstvením. Vážnosť  cvičeniu dodávala aj prítomnosť policajtov na blízkej strelnici a rozhovor s nimi. Počasie prialo pripraveným a tými sme boli  dnes my, žiaci a učitelia  z Matice.

Pridané: Mgr.M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022