Múzeum ľudovej slovesnosti - exkurzia

11.03.2016 19:04

„Dakedi každi kraj bul inši običaj, inakša cišeň, inakša piseň, iňša miseľ, iňša reč i vimiseľ, iňšo spravovaňe, inšo obľikaňe, iňša miska i variška, narod bul jak priroda, a to bul i pravi zmišeľ života.“

 

10.3.2016 triedy V.B a VI.B pod vedením triednych učiteľov ,Mgr. Ingrid Lenzovou a Mgr. Vladimírom Lenzom, navštívili múzeum, tentokrát so zameraním na ľudovú slovesnosť, spoznávanie  zvykov a tradícií horného potorysia. Deti pri príležitosti mesiaca kníh spoznávali literatúru (slovesnosť) našich predkov, povery, zvyky, duchovné perly šarišského nárečia, ktoré zozbieral Ján Lazorík.

            Oboznámili sme sa s jeho tvorbou a bohatou činnosťou zameranou na zachovanie kultúrneho bohatstva nášho regiónu.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022