MOJE (NE) ISTOTY 2016“

25.02.2016 19:18

je regionálna súťaž, ktorá sa koná pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a predsedu PSK Petra Chudíka.
Jej poslaním je vyhľadávanie talentovaných detí a žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu  voľného času.  Ku každému obrazu sa viaže aj príbeh, ktorý bude hodnotený ako súčasť výtvarnej výpovede autora. Pozrite si víťazné práce školského kola zaslané za našu školu do súťaže.

Pridané: 22.2.2016, Mgr. Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022