Modernizácia vzdelávacieho procesu- ESF

17.05.2014 00:00

Projekt je zameraný na rozvíjanie IKT zručností učiteľov a využitie IKT v edukačnom procese. Cieľom je inovácia vyučovacieho procesu v oblasti získavania IKT kompetencií.

 

                 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022