Meteorologické pozorovanie 2013

20.05.2013 08:22

 

Dňa 24.4.2013 žiaci siedmeho ročníka uskutočnili v rámci hodín fyziky meteorologické pozorovanie. Pomocou vlastnoručne zhotovených meteorologických búdok mali žiaci za úlohu pozorovať silu, smer a rýchlosť vetra.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022