Medzinárodný vyzývací deň - World Challenge Day 2014.

01.06.2014 13:37

Cieľom tohto celosvetového projektu bolo zapojiť čo najviac obyvateľov mesta bez rozdielu veku do akejkoľvek fyzickej aktivity, ktorá  trvala aspoň 15 minút nepretržite. Vyhlasovateľom tohto projektu je Medzinárodná organizácia športu pre všetkých TAFISA a Asociácia športu pre všetkých SR.

Týmto dňom bola streda 28. mája 2014. Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie a za pohybovú aktivitu sa považovala akákoľvek fyzická aktivita, ktorá zvýši tepovú frekvenciu srdca po dobu minimálne 15 minút nepretržite.

Ani my sme neboli pasívni a podporili sme nielen svoje mesto, ale aj zdravý životný štýl.

Mgr. Krištofová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022