MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

28.10.2017 05:43

Deň Milana Rastislava Štefánika

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“

23. október sa na našej škole niesol v duchu knižných hrdinov, vesmíru, lietadiel, robotov, lásky k prírode, k človeku, k životu, k tvorivosti, a to všetko cez jedinú osobu, človeka, ktorý kedysi žil, ľudia ho obdivovali a ktorý aj napriek svojmu krehkému zdraviu veľa dokázal a vytvoril, veľa prečítal a naštudoval. Reč je o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Celé dopoludnie sa v školskej knižnici a jednotlivých triedach 1. a 2. stupňa  nieslo v znamení jeho rozmanitých záľub, prostredníctvom ktorých sme chceli žiakom pripomenúť ľudské vlastnosti, na ktoré sa v dnešnom pretechnizovanom svete akosi zabúda. Na prvých vyučovacích hodinách prebiehalo v triedach čítanie kníh s obľúbeným knižným hrdinom. Nasledovali prezentácie a kvíz o M. R. Štefánikovi v školskej knižnici a následne sa pracovalo na konkrétnych praktických činnostiach v jednotlivých triedach aj s pozvanými hosťami. Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať samostatnej odbornej pracovníčke pani Renáte Kolivoškovej z Hvezdárne a planetária v Prešove za perfektne pripravené prezentácie a kvíz o M. R. Štefánikovi. Keďže Štefánik si privyrábal aj ako kúzelník, tak na hodinu „čarovania s hudbou“  prijala naše pozvanie bývalá odborná asistentka Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy PFPU v Prešove pani PaedDr. Metodeja Schneiderová, PhD.. Na triedne čítanie knihy s obľúbeným knižným hrdinom v triede prípravkárov prijala naše pozvanie Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., odborná asistentka z Inštitútu edukológie a sociálnej práce FFPU v Prešove. Všetkým pozvaným hosťom patrí ešte raz veľká vďaka. Tento deň sme ukončili záverečným vyhodnotením a krátkym programom v telocvični školy. Veríme, že žiaci prežili pekný tvorivý deň, že si nájdu ďalších knižných hrdinov, ktorí ich naučia niečo nové a dobré a že im vedomosti a poznatky o našom slovenskom hrdinovi M. R. Štefánikovi ešte dlho ostanú v pamäti.

 

Pridané: 24.10.2017, PaedDr. P. Schneiderová, PhD.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022