Medzinárodný deň školských knižníc

11.12.2013 18:39

Do 9. ročníka tradičného podujatia  Slovenskej pedagogickej knižnice  sa naši žiaci zapojili so záujmom. Ústrednú  tému „Brána do života „ sme pre našich žiakov rozšírili o podtému „Do brány života sa so štvornohým  priateľom vstupuje bezpečnejšie“.  Maskoti  školskej knižnice, knižné mole Pavlína a Pali, sa náramne dobre zabávali v úvode podujatia  na tom, že ľudia knihy nežerú, ale čítajú. Pozvali všetkých žiakov, do školskej knižnice na besedu  a prezentáciu o tom, ako kniha vzniká, z čoho sa skladá, kde sa nachádza Slovenská národná knižnica, prečo treba šetriť stromy a samozrejme čítať. Nebolo by to ale autentické, keby  žiaci hovorili o zvieracích hrdinoch v literatúre  bez toho, aby žiadne  nevideli a nepohladili. Pozvali sme preto medzi žiakov  kpt. Janu Karnišovú z Vnútorného oddelenia PZ Prešov spolu s dvomi psovodmi a oni doviedli dvoch policajných psov. Ukážky výcviku a poslušnosti služobných psov sa žiakom páčili a možnosť pohladkať psíkov  zážitok umocnila. Čítanie kníh, rozprávanie o hlavných hrdinoch, vytváranie originálnej záložky a jej prezentovanie pred spolužiakmi naplnili zostávajúci čas zaujímavého dopoludnia. Po slávnostnom vyhodnotení  bol  každý účastník podujatia odmenený drobnou sladkosťou.

PaedDr. Pekárová Alena

Foto..

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022