Medzinárodný deň školských knižníc 2014

30.10.2014 19:21

Medzinárodný deň školských knižníc  2014

 

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 10. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“k Medzinárodnému dňu školských knižníc  27. októbra 2014,  do ktorého sa už tradične zapája aj naša škola. Celoslovenský projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tohoročnou témou MDŠK  bola Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.

Čítajte, priatelia, spomínajte, účastníci, aký bol priebeh MDŠK v našej škole:  Podujatie sme otvorili  v telocvični tanečným a speváckym vystúpením žiačok siedmeho ročníka a  úvodnou humornou scénkou dvoch maskotov molíkov.   Program  dňa bol postavený na zážitkovom učení.  V   knižnici  sa premietali  krátke filmy o tom, ako sa tlačí kniha na modernej ofsetovej tlačiarni. Žiaci si pozreli  aj film o 3D tlačiarni a výrobe najväčšej Biblie s ilustráciami Salvatora Dalího. Krátka prednáška  Mgr. M.Režnickej  im priblížila vznik kníhtlače  a J.Gutenberga.

    V jazykovej učebni sa  mladší žiaci zoznámili s knihou M.Grznárovej Maťko a Kubko, spoznali časti knihy od obalu po tiráž spolu s PaedDr. A.Pekárovou a následne si pozreli animovanú rozprávku Pásli ovce valasi.

    V učebni informatiky sa starší žiaci dozvedeli od Mgr.M.Krištofovej, ako sa vyvíjalo písmo, pozreli si zaujímavú prezentáciu s ukážkami historických  typov písma a sami  skúsili fenickým písmom napísať odkaz pre budúce generácie. Odkaz bude uložený v žiackej knižnici.

V triedach sa potom čítalo a vymýšľalo , len tak tvorivo  hučalo ☺: Reklama na tričko, citáty o knihách a  najdlhšia veta  zamestnali žiakov tak, že vyburcovali svoje schopnosti a vytvorili nádherné veci.  Každá úloha nabádala žiakov k rozdeleniu činností, k spolupráci v kolektíve a k zodpovednosti za výsledok, ktorý bolo potrebné prezentovať. Rozvíjanie súťaživosti a tvorivosti neodmysliteľne patrilo k daným aktivitám.

Na záverečnom vyhodnotení boli ocenení takmer všetci účastníci MDŠK. Milým prekvapením bolo vystúpenie speváčky, študentky, účastníčky Superstar Júlie Pavlovičovej.

 Organizátorky srdečne ďakujú  vedeniu školy a všetkým učiteľkám, učiteľom a pedagógom v ŠKD za aktívnu spoluprácu a skvelé tvorivé výsledky MDŠK.    Mgr. Režnická

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022