Medzinárodný deň mlieka

16.05.2017 20:00

Milí spolužiaci, určite ste sa dnes dozvedeli z prednášky RNDr.Mariana Širého a PaedDr. Márie Vozárikovej, že 16.mája sa oslavuje jedna z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy- mlieko. Robí sa tak od roku 1957.

Určite máte radi jogurty, tvarohové výrobky, kefír, acidko, syry, maslo a vy všetci už teraz viete, že bez mlieka by tieto mliečne výrobky jednoducho neboli.  Hovoriť o význame mlieka  v rámci medzipredmetových vzťahov biológie, fyziky a chémie  bolo veľmi zaujímavé. Medzinárodný deň mlieka je zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Podpora prevencie obezity, telesného a duševného zdravia.

Využíli sme aj medzipredmetové vzťahy: objemové jednotky (F), zdravá výživa (CHE, BIO). Žiaci piateho, šiesteho ročníka a VII.B triedy konštruovali podľa zadania odmerné nádoby na presne určené objemové jednotky. Tu sa spojila presnosť, racionálnosť, výtvarné prevedenie s vkusom detí a kompletná informácia je na svete. Mlieko je zdravé!

 Tematickú výstavu si môžete pozrieť v školskom laboratóriu.

 

Pridané: 16.5.2017, RNDr.M.Širý, PaedDr.M.Vozáriková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022