Mediálna výchova v našej škole

03.02.2016 20:02

 

 

Rozhlasový krúžok

Príspevok z Rádia Regína, ktorý bol odvysielaný dňa 14.1.2016

 

 

Mediálna výchova (media education) je výchovou, ktorej cieľom je získanie mediálnych kompetencií. Na význam mediálnej výchovy poukazujú aj  štatistiky, podľa ktorých trávia deti viac času pred televízorom ako v škole, k tomu pozeranie filmov, čítanie časopisov a hranie počítačových hier. Médiá tvoria najvýznamnejšiu zložku voľného času detí. Dnes už žiaci  bežne tvoria vlastné mediálne prezentácie  -  fotografujú a nakrúcajú audiovizuálny materiál pomocou mobilných telefónov a  zverejňujú digitálne fotografie na internete, píšu blogy, publikujú videá na webových portáloch You Tube a podobne. Sme škola, ktorá dáva rovnakú šancu na výchovu a vzdelanie aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Mediálnu výchovu realizujeme prostredníctvom rozhlasového krúžku a pri tvorbe školského časopisu. Žiaci sa učia orientovať sa v ponuke médií,  rozoznávať dôveryhodnosť mediálnych produktov. Neformálnymi aktivitami si vytvárajú vlastný názor na jednotlivé príspevky, ktoré sa nachádzajú v médiách, neprijímajú len pasívne mediálne produkty, ale sa aj aktívne  zúčastňujú mediálnej komunikácie.Pridané: 14.1.2016, Mgr. Krištofová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022