Matica si pripomínala Maticu

20.12.2013 21:12

19.12.2013 sa v školskej knižnici uskutočnilo milé podujatie pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda. S hosťom PhDr. Ladislavom Matiskom, riaditeľom Domu Matice slovenskej v Prešove sme sa rozprávali o vzniku Matice slovenskej, archíve, o zakladateľoch a o rôznych  zaujímavostiach. Žiaci si vyskúšali nielen svoje vedomosti v súťaži z dejín Matice slovenskej, kde získali krásne ceny, ale ukázali aj svoju šikovnosť pri prezentáciách a príprave na toto podujatie. Veľké poďakovanie patrí PhDr. Matiskovi za čas, ktorý s nami strávil a pútavé rozprávanie. Žiakov toto podujatie natoľko zaujalo, že v budúcnosti sa vydajú po stopách Matice slovenskej.     

PaedDr. A. Pekárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022