Margaréta Fest 2016

02.07.2016 18:15

Margaréta Fest 2016 - 6. ročník medzinárodného festivalu mladých umelcov so zdravotným znevýhodnením - 1. miesto získala Kristínka Cisková v kategórii hovorené slovo.

Každý človek má svoj menší či väčší handicap a snaží sa s ním vyrovnať ako najlepšie vie. Občianske združenie Barlička na Margaréta Feste 2016 ponúklo možnosť na chvíľu zabudnúť na osobné trápenia a ukázať, akí tvoriví a zruční vedia byť zdravotne postihnutí. Záštitu nad festivalom prevzalo Ministerstvo kultúry SR, Karpatská nadácia, Lear corporation a regionálne občianske združenia. Divákom sa predstavili nielen domáci, ale aj zahraniční hostia. Našu školu reprezentovala Kristínka Cisková recitáciou prózy od Ľ. Hajkovej. Obecenstvo vytvorilo príjemnú festivalovú náladu a každý povzbudzoval tú svoju „hviezdu.“

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022