Marec mesiac knihy

25.04.2012 20:05

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku  sa  mesiac marec niesol  v znamení kníh.  Žiaci 1. stupňa si pripravili niekoľko pekných akcií. 

Navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava,  počas týždňa hlasného čítania si prečítali spoločne rozprávku a vyrobili leporelo.

O tom, že kniha má nezastupiteľné miesto v živote človeka, nás 25. apríla 2012 počas besedy so žiakmi presvedčil  spisovateľ  Valentín Šefčík.

Valentín  Šefčík  sa narodil v roku 1967 v Levoči. Žije a tvorí v Prešove. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobí ako riaditeľ na Základnej škole v Bertotovciach. Je členom Klubu literárne tvorivých učiteľov pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.

Sám autor o sebe povedal:

„Cítim sa viac učiteľom, lebo toto povolanie ma akosi viac živí a byť spisovateľom nepovažujem za povolanie, stále to beriem len ako záľubu, za moje zmysluplné trávenie voľného času. A že z toho vznikajú básničky a dajbože aj knihy, to už je vyššia moc a sú za tým mnohí, mnohí ľudia, nie som na to sám."

Beseda sa niesla v príjemnom dialógu so žiakmi, ktorí svojimi otázkami prejavili záujem dozvedieť sa o autorovi a o písaní kníh niečo viac. Veríme, že táto, ale aj ďalšie pripravované besedy, dopomôžu našim žiakom nájsť väčšiu záľubu v knihách, ktoré v dnešnej dobe z ich záujmu, žiaľ, vytláčajú iné aktivity.

 

Mgr.  Jana Maťufková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022