Malé projekty

13.11.2013 18:41

Základná škola na ulici Matice slovenskej 13 v Prešove v mesiacoch september a október 2013 bezodplatne poskytuje priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022