Malá kvapôčka s veľkým poslaním - projekt

23.03.2014 20:12

Malá kvapôčka s veľkým poslaním

Začiatkom marca sa žiaci 1. stupňa zapojili do projektu, ktorý vyhlásila organizácia Slovenského Červeného kríža v Prešove pod názvom: „Malá kvapôčka s veľkým poslaním“. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť detí mladšieho školského veku na význam a dôležitosť dobrovoľného darcovstva krvi. Výtvarné práce našich žiakov sú vystavené na 3. poschodí obchodného domu v zábavno- obchodnom centre MAX. Žiačka prípravného ročníka Danielka Hurajtová získala 1. miesto. 

Pochvalu od organizátorov súťaže si  vyslúžili aj žiaci:  Thomas Verčimák, Matej Jakubčin, Sebastián Chalupa, Simonka Krajnyiková, Scarlet Bednárová, Dávid Dziak. Srdečne blahoželáme.

Foto...

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022