Malá finančná akadémia s Kozmixom

02.05.2017 17:20

Slovné spojenie „finančná gramotnosť detí“ znie ušiam nás dospelých často ako čosi neznáme. Asi sa zhodneme na tom, že rozvíjanie finančnej gramotnosti je potrebné pre každé dieťa. Malá finančná akadémia s Kozmixom nám ukázala možnosti a cesty, ktorými je možné sa finančnej gramotnosti detí nielen priblížiť, ale ju aj úspešne rozvinúť. Žiaci 3.A a 3.B triedy sa s chuťou pustili do práce a zapojili sa do tohto zaujímavého Národného projektu. Formou zážitkového učenia, tvorivej hry „Naše mesto“ a interaktívneho cvičenia zameraného na čítanie s porozumením si hravo osvojovali pojmy finančnej gramotnosti a s radosťou si budovali svoje mestečko, ktoré dostalo názov Maticovo.

Práve kombinácia viacerých metód s dôrazom na aplikáciu vedomostí, kreativitu a tímovú prácu je pre nás tou najlepšou ukážkou toho, ako by inovatívne vyučovanie mohlo vyzerať. A takto sme pracovali........

FOTO...

PaedDr. Andrea Vojtášová, Mgr. Ľubica Uhlárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022