Literárna osobnosť regiónu (projekt - slovom i obrazom)

25.02.2016 19:10

 

Cieľom projektu bolo predstaviť významnú literárnu osobnosť regiónu. Žiaci VI.A, VII.A, VIII.A si pripravili prezentácie o živote a diele významných autorov mesta Prešov. Často skloňovanou a obľúbenou spisovateľkou bola Gabika Futová, Valentín Šefčík, Alžbeta Verešpejová, ktorých diela žiaci nielen recitovali, ale mali tú česť ich aj osobne spoznať v priestoroch našej školskej knižnice. Zazneli však aj mená Julo Zborovjan, Peter Karpinský, Jana Bodnárová a iní. Žiaci v projekte Literárna osobnosť regiónu predstavili tvorbu spisovateľov formou písaného textu, fotodokumentácie, ale aj krátkym a zaujímavým videozáznamom. Snáď najpôsobivejším výstupom bol výstup Šimona Kamenického z VIII.A ,ktorého téma zaujala natoľko, že do nezvyčajného materiálu - preglejka vyryl životopis Gabiky Futovej. Nápadité a pôsobivé. Takýmto spôsobom sme spoločne odkryli studnicu poznania nášho regiónu a literárnych osobností žijúcich v ňom.

PaedDr.Pekárová, Mgr.ReŽnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022