Les ukrytý knihe

20.05.2013 08:26

 

Dňa 13.5.2013 sa v našej školskej knižnici uskutočnilo podujatie Les ukrytý  knihe. Ide o 3. ročník celoslovenskej kampane, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po sránke obsahovej a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá. Najprv sa v školskej knižnici uskutočnila prezentácia na tému Les ukrytý v knihe a následne na to žiaci v skupinkách vytvárali príbehy a svoje vlastné knihy. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom a žiakov tešila možnosť vymýšľania a tvorenia. Veľké ďakujem patrí P.AB, I V.B,V.A,VI.A,VII.A a ich  p.učiteľkám. PaedDr.Pekárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022