Lepšie čítať, ako chytať Pokémonov

23.09.2016 18:20

Stretnutie so vzácnymi ľuďmi a s krásnou literatúrou  je ako pohostenie pánov majstrov pri bohato prestretom stole. Na jednej strane  Feldekovské rozprávky a  báječná Oľga Feldeková s feruľou cechmajsterky slova, na druhej strane učni a tovariši, jednoducho deti dychtivé po krásnom príbehu. Dnes držala slovo pani Oľga, humoristka, spisovateľka, mamka, babka, prababka a rozprávala, a rozprávala rovno za dvoch, lebo pán Feldek v Bratislave chystá oslavu svojich úžasných 80. narodenín.

Bezprostrednosť tvorivosti a humoru takto zažili naši žiaci 23.9.2016 na Ekofeste v Ekocentre Prešov na podujatí Čítanie v parku.    

Predstavte si, za rohom sme stretli  aj pána Valentína Ševčíka!  Svoje básne síce  nechal doma, lebo boli neposlušné, ale aj tak ich všetci poznáme.

 Obaja  umelci  by si určite zaslúžili od každého žiaka odvďačenie, misku šošovice či bôbu alebo tučného kuhútika. Ale nie, takto vyplácali matere kedysi dávno učiteľov. V parku znela vďačnosť  nahlas,  všetci tlieskali. Ticho čítania   sa prešmyklo do živej debaty. Slová skákali, otázky sa kotúľali...  Škoda, že ste tam neboli s nami. Pochopili by ste, že čítanie je senzačný ventil a  najlepší liek  na  spanie bez vedľajších účinkov. V roku čitateľskej gramotnosti  aj liek na otváranie studničiek fantázie a pohotového vyjadrenia myšlienok. Tak čítajte, čítajme!

Mgr.M.Režnická, PaedDr.A.Pekárová            Foto...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022