Kúzelná fyzika

09.05.2014 18:49

Fyzika je predmet, ktorý žiakov v teoretickej podobe veľmi nenadchýna. Našli sme však v prešovskej Hvezdárni a planetáriu externého pracovníka, ktorý z fyziky urobil 9.5.2014 takú kúzelnícku šou, že žiaci s nadšením prijímali všetko, čo im predviedol. Jednoduchú fontánu bez čerpadla, magnety a ich schopnosť držať, pustiť, viezť, ťahať, tlačiť a točiť. Farebné svetlá, farebné tunely, zemskú príťažlivosť, pohyb planét... všetko okorenené humorom a komediálnymi schopnosťami prednášateľa. Auditórium tlieskalo ako v divadle a veru, bolo sa na čo dívať. Keby sa takouto zábavnou formou dali odučiť všetky hodiny fyziky, bol by to určite najobľúbenejší predmet medzi žiakmi. V závere prednášky sa žiaci mohli dotknúť všetkých predmetov, ktoré obdivovali a zároveň si mohli niektoré jednoduché pokusy aj vyskúšať. Učitelia J.Čekan, A.Puchalová. A.Pekárová, M.Kľučárová a M.Režnická konštatovali, že sa oplatí vrátiť a načerpať nové informácie i podnety k učeni.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022