KRAJSKÉ kolo technickej olympiády - 1. miesto

14.02.2016 16:04

Vo veľkom sa súťažilo v TECHNIKE na pôde  Fakulty Prírodných a Humanitných vied, v Prešove.

Výherca Okresného kola MILAN KMECÍK , žiak VII.A triedy súťažil v teoretickej aj praktickej časti.

 V teoretickej časti bolo 16 úloh na doplňovanie, vypisovanie, priradenie a zoradenie otázok po dobu 30 minút. Otázky boli z témy dreva, pracovných operácií, rysovania, kovov, elektrických obvodov ..

Pár otázok:

  1. Uvedené dreviny zoraď podľa tvrdosti od najtvrdšej po najmäkšiu./topoľ, buk, lipa, agát/
  2. Nebožiec je nástroj.....
  3. Spoj nástroj so správnou pracovnou operáciou....
  4. Čo je kóta?
  5. Urč predmet, ktorý vznikne zložením siete...
  6. Ktorý z uvedených kovov je zdraviu škodlivý ťažký kov?/cín, zinok, meď, olovo /

V praktickej časti mal MILAN, vyrobiť  drevenú hračku – MAĆKU podľa technického výkresu. Dodržať presné rozmery, tvar  a estetickosť./viď technický výkres/

MILAN odchádzal spokojný, povedal.:

 ,,Urobil som všetko preto, aby som bol čo najúspešnejší“

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022