KOZMIX

29.11.2016 14:03

Objavujme svet s Kozmixom

Každé dieťa miluje príbehy a rôzne dobrodružstvá. Príbehy poskytujú obrovský potenciál pre našu fantáziu, ale aj pre učenie. Príbeh Kozmixa a jeho priateľov je náš pokus o príbeh, ktorý deti motivuje k hlbšiemu poznaniu sveta.

Vzdelávací portál KOZMIX je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa  základnej školy a ich učiteľov.  Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Obsah portálu KOZMIX (www.kozmix.sk) kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne a je aj vhodným doplnkom domáceho učenia.  Tak teda objavujme svet s Kozmixom a jeho kamarátmi.

Pridané: 29.11.2016, PaedDr. Andrea Vojtášová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022