Koledníci v škôlke

05.01.2015 10:47

Koledníci v škôlke

Hýrivé farby jesene sa stratili, nastáva čas najchladnejších mesiacov roka, čas zimných radovánok, čas pokoja, radosti a šťastia, čas najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka – Vianoc.

Ich magické čaro, ktoré nevyprchalo ani po stáročia, je vytvorené množstvom tradícií a zvykov. Tie si spoločne pripomenuli aj naši Koledníci (žiaci II.stupňa) a spolu s najmenšími (MŠ Volgogradská) si tak vytvorili atmosféru čarovných dní. Za zvuku gitár, huslí, kláves, kolied, vinšov sa miestnosť premenila na súzvuk duší a zaradovalo sa nejedno srdiečko.

„Vinšujem  Vám v tieto slávne sviatky, aby Vám dal Pán Boh šťastia, hojného požehnania, na poliach úrodu, v dome príplodu, na statečku rozmnoženia, na dieťatku potešenia a Vám všetkým dobrého zdravia.“                                                    PaedDr. Pekárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022