Jolly Phonics

04.10.2016 09:52
15.11.2013 00:00

Jolly Phonics - o projekte

V školskom roku 2013/2014 sa škola zapojila do projektu Jolly Phonics. Je to program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku, ktorý sa v súčasnej dobe rozbieha na Slovensku. Ide o výučbu anglického jazyka revolučnou metódou Jolly Phonics pod názvom "Jolly Phonics do slovenských...                    
17.02.2015 00:00

e Twinning - VII.A

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Do projektu sa zapojili žiaci VII.A.  Koordinátor projektu : Mgr. A. Puchalová Viac...
17.01.2016 00:00

Regionálny vianočný recept

V zime sa žiaci VII.A zapojili do medzinárodného internetového partnerstva škôl v programe Etwinning s projektom Regionálny vianočný recept. V rámci svojej etwinningovej premiéry spolu so žiakmi zo Žiaru nad Hronom, Martina a Kollárova vyberali najzaujímavejšie rodinné...
17.05.2016 10:51

Projekt Etwinning pokračuje

Aj v tomto roku sa žiaci VII.A zapoja do projektu eTwinning, tentoraz medzinárodného – spolupracovať budú so žiakmi zo ZŠ Čechtice z Českej republiky. P. uč Puchalová spolu s p. Proschkovou, riaditeľkou tamojšej školy, spoločne na seminári v Prahe vymysleli projekt „Na hrade“. Naši žiac...
17.05.2016 11:06

Erasmus + pre žiakov 1. stupňa - príprava, rozvrh projektu

 Zapojili sme sa do ďalšieho projektu Erasmus + s krajinami z Talianska, Bulharska, Rumunska a Poľska. V tomto projekte budeme spolupracovať s materskými školami a prípravnými ročníkmi. Projekt zahŕňa tieto aktivity: 1. Na začiatku projektu - október 2016,...
17.05.2016 13:59

Projekt Jolly Phonics, školský rok 2015/ 2016

V tomto projekte pokračujeme tretí školský rok. Používame pracovné zošity Pupil book 1, 2, 3, Basic a Advanced. V školskom roku 2015/2016 sme realizovali tieto aktivity: September Testovanie žiakov II.A triedy / JollyPhonics Assessment/. Testovanie sa uskutočnilo dňa 24.-25.9.2015, ked...
19.05.2016 19:49

Projekt " Kingdom", " My country"

V mesiaci máji sme pracovali  na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax..

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022