Spolupráca s Jolly Phonics center Pezinok

17.05.2016 13:56

V tomto mesiaci sme mali pracovné stretnutie s riaditeľkou jazykového centra v Pezinku p.Vierou Machálkovou a zast. Hanou Klain. Pozvaní boli učitelia prešovského kraja ako aj zástupcovia školského úradu v Prešove.P. uč. Mgr. Adriána Lešigová predviedla otvorenú hodinu s prípravným a prvým ročníkom pomocou metódy Jolly Phonics.

Po tejto hodine mohli učitelia diskutovať o tejto metóde. Po tomto stretnutí nám  riaditeľka jazykového centra Mgr. Viera Machálková

navrhla spoluprácu a to otvorenie pobočky jazykového centra  Jolly Phonics na našej škole.

 

Zodpovední učitelia. Mgr. Adriána Lešigová, Mgr. Ľubica Uhlarová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022