IQkids Talent ZŠ

11.02.2015 18:59

IQkids Talent ZŠ,

je súťaž zameraná na vyhľadávanie talentovaných žiakov v základných školách.11. februára sa tejto súťaže zúčastnili  aj žiaci našej školy.Úlohy boli zamerané na logiku,  spoločné pre všetky triedy 2. stupňa bez rozdielu veku. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov. Nedosiahli síce požadovaný počet bodov na postup do finále, ale veľmi sa nám páčilo zanietenie a zodpovedný  prístup všetkých zúčastnených.

Mgr. V. Mišenko, Mgr. M. Kľučárová


 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022