Informácie

27.04.2014 11:13

 

Pracovná skupina:
Mgr. Jana Brhlíková
PaedDr. Mária Vozáriková
Mgr. Júlia Gazdová
Mgr. Ľubomíra Knapíková
Mgr. Blanka Vasková

 

  Naše aktivity počas pobytu
Pondelok Vychádzka do obce Kaluža
Utorok Návšteva hippocentra Vinné - jazda na koni
Streda Túra- Vinianske jazero, (hrad)
Štvrtok Morské oko ( športové dopoludnie)
Piatok Bazén

 

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022